• GET UP
  AND GOALS

  Tříletý mezinárodní projekt globálního rozvojového vzdělávání zaměřený na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Učitelé z dvanácti evropských zemí získávají dovednosti v začleňování komplexních témat SDGs do výuky a pomáhají skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů.

 • GET UP
  AND GOALS

  Tříletý mezinárodní projekt globálního rozvojového vzdělávání zaměřený na Cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Učitelé z dvanácti evropských zemí získávají dovednosti v začleňování komplexních témat SDGs do výuky a pomáhají skupinám žáků a studentů s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů.

Gender

Klimatická změna

Mezinárodní nerovnost

Migrace

Co je
globalní rozvojové vzdělávání?

Aktuality


Knihovna s materiály globálního rozvojového vzdělávání

Knihovna s materiály globálního rozvojového vzdělávání

Centrum pro globální vzdělávání BAOBAB ve Vídni je  knihovna globálního rozvojového vzdělávání, která nabízí učitelům konzultace a vypůjčení materiálů (metodik, her i filmů) pro celém Rakousku. Kromě toho shromažďují i na svém Youtube kanálu témař 300 krátkých filmů, které sa zabývají globálními tématy. Dostupnost na internetu, možnost titulků a hlavně krátká délka umožňují využití ve školách nejen v Rakousku.

“Knihovna mne uchvátila. Učitelé, studenti i další zájemci o vzdělávání v globálních tématech tam získají informace a rady, které materiály mohou pro výuku využít. Jsou to různé metodiky s aktivitami, hry, ale i filmy. V nabídce mají materiály pro věk od mateřské školy pro dospělé.” říká Lenka Pánková, která knihovnu navštívila v rámci semináře From coming and going ve Vídni.

Více

Mezinárodní seminář From coming and going

Mezinárodní seminář From coming and going

Jak je globální rozvojové vzdělávání začleňováno do kurikul a národních vzdělávacích strategií v různých zemí Evropy? Svůj pohled představili zástupci z ministerstev a místní správy z Rakouska, Portugalska, Itálie, Nizozemí a České republiky.

Dr. Neda-Forghani-Arani z Univerzity ve Vídni si připravila úvodní přednášku, ve které s účastníky diskutovala na téma Učitel na křižovatce mezi tématy globální rozvojové vzdělávání, Cíle udržitelného rozvoje a migrace.

Účastníci si mohli vybrat 2 ze 4 praktických workshopů, které se týkaly tématu migrace.

 • Přednášky pracovníků z Ministerstva spravedlnosti, Ředitelství pro migraci z Nizozemí představila paní Ira van der Zaal. Ministerstvo nabízí přřednášky na školách po celé zemi, vysvětlují žákům základní pojmy z oblasti migrace, diskutují s nimi případové studie a popisují, jak vypadá proces udělení azylu v Nizozemí.
 • Systém práce s žadateli o azyl v Irsku přestavily Mella Cusack (A partnership with Africa), Maria Barry, Fiona King a Majella McSharry (Univerzita Dublin).
 • Migrace a cestování – workshop pro žáky vedený Kristýnou Hejzlarovou z organizace ADRA.
 • Nový nástroj pro výuku globálních témat na školách – učební materiál pro výuku geohistorických věd představil Massimiliano Lepratti.

Součástí semináře byly i návštěvy organizací, které se zabývají migrací. Účastníci si mohli vybrat jednu organizaci a prodiskutovat s jejich zástupci, o čem je jejich práce, na co se zaměřují atd. Navštívené organizace byly:

 

Více

Připravujeme se na mezinárodní seminář From coming and going

Připravujeme se na mezinárodní seminář From coming and going

13. – 16. května proběhne další mezinárodní seminář našeho projektu. Pořádající organizace Südwind má více než 35 let zkušeností na poli globálního rozvojového vzdělávání. Seminář From coming and going je zaměřen na téma migrace, které je jedním ze 4 hlavní témat projektu Get up and Goals, a je určen jak pro učitele, tak pro odborníky v oblasti vzdělávání.

Českou delegaci zastupují paní Markéta Pastorová z Národního ústavu pro vzdělávání, Lucie Krejčířová z Gymnázia Olomouc-Hejčín, Kamila Navrátilová ze ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, Kristýna Hejzlarová z ADRy, Lenka Pánková a Adéla Píchová z ARPOKu.

Program semináře (v angličtině)

Více

lekce do výuky

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |