} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/215740/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Migrace


Proč je načase zabývat se tímto tématem ve škole?

  1. Migrace charakterizuje homo sapiens za zemi od samého počátku a představuje nevyhnutelný faktor transformace. Svět, jak jej známe dnes, byl vybudován na základě pohybu žen i mužů, a to jak v dobách dávno minulých, tak i nedávných. Toto přemisťování je podstatou neustálé evoluce globálních společností, ve kterých žijeme.
  2. V nedávných letech přispěl mediální průmysl k atmosféře nedůvěry, otevřené nenávisti a konfliktu s ohledem na fenomén migrace, která je často prezentována jako „invaze“. Podporou kritické argumentace školy pomáhají tyto pokřivené názory narovnat a zároveň poukazují na odpovědnější a eticky objektivní zdroje informací.
  3. S tím, jak se evropské společnosti stávají více multikulturní, narůstá potřeba studia fenoménu migrace se zaměřením na faktory přispívající k tomu, že lidé opouští své země, které byly v minulosti často podrobeny evropské kolonizaci, a na faktory ovlivňující výběr cílové země. Toto pochopení zvýší respekt vůči diverzitě a posílí sociální soudržnost.
  4. Ačkoli migrace způsobuje problémy v zemi původu, jako je například úbytek kvalifikované pracovní síly, a zároveň způsobuje pocity nebezpečí v cílových zemích, které jsou často znásobeny médii, hostitelským zemím rovněž přináší prospěch ve formě nových myšlenek, bohatství, pracovní síly, přičemž země původu mohou profitovat například v důsledku plateb zasílaných lidmi, kteří emigrují.
Globální migrace včera, dnes a zítra

Svět, jak jej známe dnes, byl vybudován na základě pohybu žen i mužů, kteří se před zhruba 70 000 vydali na pouť z Afriky, aby osídlili Asii a Evropu, později Oceánii a nakonec Severní a Jižní Ameriku.

Zatímco tento přesun byl způsoben zejména klimatickou změnou a hledáním lokalit bohatších na potravu, v důsledku neustálého přesunu žen a mužů v historii lidstva došlo k dosažení mnoha výsledků a k intelektuálnímu, kulturnímu a společenskému rozvoji v důsledku kontaktu s odlišným prostředím, jinými zvířaty a různými skupinami lidí.

Od těch dob je migrace v průběhu tisíciletí na stejné úrovni, i když se někdy neprávem považuje za nedávný nebo dokonce zcela nový jev.

Migrace přispívá k rozvoji technologií, vědy a umění prostřednictvím kontaktů a výměny znalostí a také díky tomuto jevu vznikají kulturní a lidské křižovatky nezměrné hodnoty. Vznikají tak propojení mezi komunitami vzdáleného původu, ale se společnými hodnotami. Evropská historie by se kupříkladu ubírala jiným směrem, pokud by arabsko-islámské národy nevymyslely hindo-arabskou matematickou soustavu (číslice, algoritmy), pokud bychom byli bez námořní technologie a střelného prachu z Číny, arabských lékařských a chemických objevů, arabsko-perské poezie atd. Tento pokrok se rozšířil na evropský kontinent během přesunu lidí různými teritorii.

Na základě jejich hlavní motivace lze rozlišit různé druhy migrace: dobrovolná migrace, což byla například první a druhá řecká kolonizace; vynucená migrace, jako je například deportace a obchod s africkými otroky; násilná migrace, která je doprovázena genocidou a vyhlazením místních populací, jako tomu bylo při vpádu Evropanů do Ameriky. V průběhu 19. a 20. století způsobila ekonomická krize obrovské migrační vlny z Evropských zemí do jiných destinací v rámci Evropy, ale i do Severní a Jižní Ameriky a do Austrálie.

Co se týče dnešní doby, k migračním vlnám dochází po celé planetě, neboť globalizace urychlila mobilitu. V bohatších zemích jsou hlavní důvody emigrace v zásadě ekonomické: zlepšení profesních podmínek, pokračování ve studiu nebo možnost získání lepší kvalifikace pro zvýšení kvality života. V zemích jižní polokoule jsou i další (a dramatičtější) okolnosti, které ohrožují život lidí, jako jsou války, perzekuce, přírodní katastrofy a zhoršení životních podmínek v důsledku klimatické změny (což ovlivňuje schopnost farmářů v těchto zemích zabezpečit jejich rodinám dostatek potravy).

Migrace a projekt Get up and Goals!

Globální geohistorická učebnice v každé své kapitole ilustruje propojení mezi přírodními, klimatickými, sociálními, ekonomickými a politickými změnami a migrací příslušné historické epochy. Tímto způsobem jsou studenti nabádáni k tomu, aby zvážili tento jev v kontextu historie celého lidstva.

Výukové lekce byly sestaveny na základě dvou principů.

  1. Z hlediska obsahu je cílem pochopit komplexitu jednotlivých údajů, příčin a důsledků. Sady jednotlivé lekcí k danému tématu jsou navrženy modulárně, aby se učitel mohl rozhodnout, které fáze/části dané sady použije a které vynechá, aby se přitom nevytratil komplexní přístup.
  2. Z didaktického hlediska každá sada lekcí nabízí žákům progresivní posun od jednoduššího ke složitejšímu. K tomuto posunu dochází prostřednictvím interaktivního učení.

Evaluační a autoevaluační nástroje. Výukové lekce i evaluační a autoevaluační nástroje (SAT) byly sestaveny na základě společného obsahu a očekávaných učebních výstupů. Tímto způsobem nástroje SAT ověřují výsledky žáků s ohledem na vědomosti v konkrétních oblastech a dovednosti získané ve výuce k občanství. K ověření dochází porovnáním skóre žáků před a po absolvování výukových lekcí, případně před a po práci s učebnicí.

Lekce do výuky

Co je
globální rozvojové vzdělávání?

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |