Hodnotící nástroje


Evaluační a autoevaluační nástroje (Self-Assessment Tools, SAT) budou na těchto stránkách k dispozici od listopadu 2019. Jsou navrženy tak, aby ověřily učební výsledky žáků získané v rámci výukových a učebních jednotek a upevněné díky studiu globální geohistorické učebnice.

Nástroje SAT jsou rozděleny podle 4 hlavních témat projektu Get up and goals! a vztahují se ke konkrétním  lekcím do výuky (Teaching Learning Units, TLU).

Nástroje SAT ověřují výsledky studentů s ohledem na znalosti konkrétních témat i s ohledem na získané dovednosti v oblasti globálního občanství. K ověření dochází porovnáním skóre studentů i učitelů před a po absolvování lekcí, případně před a po nastudování učebnice.

Lekce do výuky

Co je
globální rozvojové vzdělávání?

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |