Lekce

Lekce


Lekce do výuky (TLU neboli teaching learning unit) jsou v rámci projektu Get up and Goals!  od října 2019 do října 2020 postupně publikovány a aktualizovány a bude je možné bezplatně stáhnout ve 12 jazycích zemí zapojených do projektu. Najdete je na https://getupandgoals.eu/resources/tlus.

Jednotky TLU jsou sestaveny odborníky a učiteli a opírají se o „velké myšlenky globálních témat“, aby bylo možné do předmětů ve škole začlenit čtyři hlavní témata projektu Get up and Goals!: změna klimatu, genderová nerovnost, mezinárodní nerovnost, globální migrace. Kromě tohoto všeobecného cíle je smyslem jednotek TLU dosáhnout dvou níže uvedených konkrétních cílů.

  1. Z hlediska obsahu je cílem těchto jednotek učinit komplexitu pochopitelnou prezentováním jednotlivých důkazů, příčin a důsledků, přičemž každá z těchto oblastí je naplánována na jednu nebo více studijních fází. Každá jednotka TLU je navržena modulárně, aby se učitel mohl rozhodnout, které fáze použije a které vynechá, aby se přitom nevytratil celkový přístup.
  2. Z didaktického hlediska každá jednotka TLU nabízí žákům progresivní posun od naivních představ k fundovaným vědomostem. K tomuto posunu dochází prostřednictvím interaktivního učení: v každé fázi učitel nabízí vědecký obsah prostřednictvím výzkumných metod, hloubkového studia a zaměřením na studenta. Konečná fáze (zvaná „meta-kognice“) završuje výukové a učební jednotky posílením nabyté zkušenosti a upevněním povědomí o významu vzdělávací cesty.

 

 

KLIMATICKÁ ZMĚNA LEKCE:

Příčiny a důsledky změny klimatu
Uhlíková stopa
Za vším hledej emise
Změna klimatu – je to všechno jenom hra?

Lekce ke stažení tady.

MIGRACE lekce ke stažení budou připraveny během listopadu 2019
MEZINÁRODNÍ NEROVNOST lekce ke stažení budou připraveny během listopadu 2019
GENDER lekce ke stažení budou připraveny během listopadu 2019

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |