Lekce

Lekce


Lekce do výuky (TLU neboli teaching learning unit) budou v rámci projektu Get up and Goals!  od října 2019 do října 2020 postupně publikovány a aktualizovány a bude je možné bezplatně stáhnout ve 12 jazycích zemí zapojených do projektu.

Jednotky TLU jsou sestaveny odborníky a učiteli a opírají se o „velké myšlenky globálních témat“, aby bylo možné do předmětů ve škole začlenit čtyři hlavní témata projektu Get up and Goals!: změna klimatu, genderová nerovnost, mezinárodní nerovnost, globální migrace. Kromě tohoto všeobecného cíle je smyslem jednotek TLU dosáhnout dvou níže uvedených konkrétních cílů.

  1. Z hlediska obsahu je cílem těchto jednotek učinit komplexitu pochopitelnou prezentováním jednotlivých důkazů, příčin a důsledků, přičemž každá z těchto oblastí je naplánována na jednu nebo více studijních fází. Každá jednotka TLU je navržena modulárně, aby se učitel mohl rozhodnout, které fáze použije a které vynechá, aby se přitom nevytratil celkový přístup.
  2. Z didaktického hlediska každá jednotka TLU nabízí žákům progresivní posun od naivních představ k fundovaným vědomostem. K tomuto posunu dochází prostřednictvím interaktivního učení: v každé fázi učitel nabízí vědecký obsah prostřednictvím výzkumných metod, hloubkového studia a zaměřením na studenta. Konečná fáze (zvaná „meta-kognice“) završuje výukové a učební jednotky posílením nabyté zkušenosti a upevněním povědomí o významu vzdělávací cesty.

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |