} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/215740/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Aktuality


Začleňování globálních témat do běžné výuky je pro žáky přínosné i zábavné

Začleňování globálních témat do běžné výuky je pro žáky nejen přínosné, ale i zábavné, říká František Brauner z olomouckého gymnázia

František Brauner, učitel biologie a chemie na Gymnázium Olomouc – Hejčín, je jedním ze zapojených učitelů do mezinárodního projektu Get up and goals!, který se snaží začleňovat do běžné výuky na základních a středních školách globální témata, jako je migrace, klimatické změny či gender. Projekt končí v říjnu tohoto roku a je tedy čas shrnout, co nejen pedagogovi, ale i žákům projekt přináší.

🌍Příhodná otázka úplně na začátek – jak jste se stal součástí projektu Get up and Goals! ?
Jakožto učitel na olomouckém Gymnáziu Hejčín jsem již dříve spolupracovat s Lenkou Pánkovou z neziskovky ARPOK na Světové škole, což je projekt, který propojuje výuku žáků s globálními tématy. Když začal projekt Get up and Goals!, Lenka mne oslovila, jestli bych se do něj nechtěl zapojit. Protože mi bylo téma blízké a mělo podobné cíle, jako projekt Světové školy, s radostí jsem souhlasil.

🌍Co se vám na projektu nejvíce líbilo?
Určitě ta samotná idea propojovat učitele a školy po celé Evropě za účelem začleňování globálních témat, jako je migrace, mezinárodní nerovnost, gender či klimatická změna, do běžné výuky. U mne jako u učitele biologie a chemie to byla výzva, protože na první pohled se tato témata s mými obory příliš neshodují, ale po krátké době jsem zjistil, že tomu tak vůbec není – když se s materiály projektu Get up and Goals! pracuje kreativně, jdou témata navázat prakticky na jakýkoliv předmět.

🌍Jak to vypadá v praxi?
Moje výuka se příliš nezměnila, prakticky jen používám jiné příklady a nápady, které mi projekt nabízí. Mimoto děláme se studenty jednou ročně projektové dny, které jsou právě zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje. Minulý školní rok jsme zorganizovali projektový den s názvem “KAPKA”, kde jsme se mimo jiné zabývali plýtváním vodou. Tento školní rok máme ještě projektový den před sebou.

🌍Součástí projektu a úkolem zapojených učitelů je šířit povědomí o Get up and Goals! mezi ostatními kolegy na škole. To se vám daří?
Na naší škole do projektu nejsem zapojený sám, jsou v tom se mnou i další kolegyně. Společně jsme v únoru tohoto roku úspěšně uspořádali čtyřhodinový seminář pro další kolegy na škole. Přišlo jich patnáct a společně jsme probrali, co vlastně v projektu děláme a nabídli jsme jim i možnost využít materiály, které projekt nabízí, ve vlastní výuce.

🌍Jak se na projekt dívají vaši kolegové, kteří se s ním třeba dosud nesetkali a nejsou do něj zapojení?
Ty reakce jsou veskrze přívětivé a pozitivní, vždy je to ale člověk od člověka. Pedagoga do takových činností nemůžete nutit, pokud on sám není přesvědčen o tom, že je to přínosné jak pro něj, tak pro jeho studenty. Mimoto jde o energii vynaloženou na přípravu hodin s využitím globálního rozvojového vzdělávání a chápu, že na to leckdy není čas nebo třeba chuť. Znovu ale říkám, že několik mých kolegů se o takovou možnost zajímá a já jsem jen rád a mohu jim s realizací pomoci.

🌍Co samotní žáci? Jak se dívají na začleňování globálních témat do výuky? Má to na ně dopad?
Zase je to člověk od člověka, ale vidím, že je to baví. S kolegyní, se kterou jsme materiály Get up and Goals! pilotovali v několika třídách, jsme dostali pozitivní zpětnou vazbu od žáků na začlenění globálních témat a využívání materiálůGet up and Goals!. To nás velmi potěšilo.

🌍Do čeho všeho se v rámci projektu mohou studenti zapojit?
Je toho hodně – základem je samozřejmě výuka obohacená o globální témata. Mimoto ale připravují také projektový den, který se zaměřuje vždy na některou z oblastí Cílů udržitelného rozvoje. Do těch patří mimo jiné, jak jsem již říkal, gender, migrace, klimatická změna a mezinárodní nerovnosti. V neposlední řadě jsou pak projektem organizovány semináře, kde žáci prezentují a hodnotí svůj zrealizovaný projektový den a zároveň se připravují na další, v novém školním roce.

🌍Projekt v říjnu končí, tak nějak si ale myslím, že s ním neskončí začleňování globálních témat do výuky, je to tak?
Přesně tak, jsem přesvědčený o tom, že pedagogové, kteří jsou do projektu zapojeni, budou dál využívat stejné metodiky a dál ukazovat svým kolegům, že se dá probíraná látka obohatit právě o problematiku Cílů udržitelného rozvoje. Tato témata, ať už chceme nebo nechceme, jsou součástí našich životů a nemůžeme před nimi zavírat oči.

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |