Aktuality


PILOTUJEME LEKCE NA TÉMA NEROVNOSTÍ

V měsíci květnu učitelé zapojení do projektu testují nové sady lekcí na téma mezinárodních a genderových nerovností. Každý školní tým z deseti škol si vybral jednu třídu, která absolvuje 6 výukových lekcí na dané téma. Mezinárodní nerovnosti se věnují dostupnosti vzdělání a lékařské péče, například při hře Světový obchod si žáci prožitkem ověří rozložení sil na globálním trhu se zbožím a surovinami… Lekce věnující se genderu zase řeší například genderové stereotypy, platovou nerovnost anebo co by se stalo, kdyby všechny dívky mohly navštěvovat školy. Speciální pozornost věnují učitelé i žáci sebehodnotícím nástrojům, které lekce doprovází. Tyto nástroje sledují posun žáků na poli znalostí, jednání a dovedností.

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |