} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /data/web/virtuals/215740/virtual/www/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Aktuality


Fakta o změně klimatu

Klimatická změna / změny klimatu je jedno z témat našeho projektu. Přinášíme veřejně dostupné infografiky a datasety, které můžete najít na www.faktaoklimatu.cz. Děkujeme autorům!

Jedna ukázka z webu přímo u nás 🙂

Vývoj průměrné světové teplotní anomálie

Průměrná globální teplota vzduchu od začátku průmyslové revoluce, tedy za posledních 200 let, stoupla o zhruba 1 °C. Nicméně v České republice za posledních 60 let vzrostla už o 2 °C.

Svět je nyní o 0,8–1,0 °C teplejší než v letech 1951–1980.

KE STAŽENÍ

Líbí se vám naše infografika? Stáhněte si ji a používejte dál!

PDF SVG


PODKLADOVÁ DATA

Chcete vidět konkrétní čísla? Stáhněte si náš zpracovaný dataset, nebo ten původní, ze kterého vycházíme.

Naše zpracovaná data
Zdrojová data NASA


LICENCE

Všechny naše infografiky jsou k dispozici pro další použití pod licencí (CC BY 4.0).

licence Creative Commons CC-BY

SOUVISLOSTI

CO JE ZOBRAZENO V GRAFU

 • Data jsou zpracovány z měření 6300 stanic na souši, měření lodí i plovoucích bójí a vědeckých stanic v arktidě a antarktidě.
 • V grafu je znázorněn vývoj teplotní anomálie vzhledem k referenčnímu období 1951-1980, nejde o graf průměrné teploty. Podrobnosti k výpočtu teplotní anomálie viz níže.

KLÍČOVÁ FAKTA

 • Svět se oteplil o cca 1 °C. Zatím nejvyšší teplotní anomálie (TA) byla v roce 2016 (roční průměrná teplotní anomálie byla +1,01 °C, přičemž v lednu 2016 dosáhl měsíční průměr TA 1,37 °C).
 • Dvě třetiny oteplení nastaly po roce 1975, trend oteplování se pohybuje mezi 0,15–0,20 °C za dekádu.
 • Lokální teploty se mění – částečně v předvídatelných cyklech den–noc a léto–zima, částečně nepravidelnými atmosférickými jevy. Ale globální teplota je určena tím, kolik energie přijme Země ve formě záření od Slunce, a kolik jej vyzáří do vesmírů. Tato množství se v průběhu času mění jen málo. Množství energie, kterou Země vyzáří ve formě tepelného záření do vesmíru, silně záleží na chemickém složení atmosféry – konkrétně na koncentracích skleníkových plynů. Oteplení planety o 1 °C je velmi významné, protože i k tak “malé” změně teploty oceánů a souše je nutné obrovské množství energie. Před 20 000 lety vedlo ochlazení o 5 °C k době ledové a zalednění velké části Evropy a Severní Ameriky.

METODA VÝPOČTU TEPLOTNÍ ANOMÁLIE

 • Graf znázorňuje světovou teplotní anomálii, nikoliv absolutní teplotu.
 • Světová teplotní anomálie je vypočtena jako vážený průměr místních teplotních anomálií pro jednotlivé měřicí stanice. Vážený průměr koriguje rozdílnou hustotu měřicích stanic v různých místech.
 • Místní teplotní anomálie pro daný den je definována jako rozdíl aktuální denní teploty a průměru teplot pro daný den v referenčním odbobí (tzn. v letech 1951–1980). Místní teplotní anomálie tedy udává o kolik stupňů je dané místo v daný den teplejší než průměrně v odpovídající den v referenčním období.
 • Růst teplotní anomálie neznamená, že všechna místa na Zemi se oteplila o 1 °C. Teplota v jednom roce v Evropě může být např o 3 °C vyšší než dlouhodobý průměr, zatímco v Indii o 2 °C nižší než dlouhodobý průměr. Nebo teplá zima může být vyvážena studeným létem.

DALŠÍ POZNÁMKY

 • Typicky se místa na souši oteplují rychleji než oceány – v Evropě a severní Asii je trend v rychlosti oteplování asi 2–3krát vyšší než trend světové teplotní anomále, v Arktických oblastech je oteplování přibližně 3-4krát rychlejší než světový trend.
 • Proč se používá Teplotní anomálie místo absolutní průměrné teploty? Důvodů je více, všechny se ale týkají správnosti zpracování dat. Například: teplota typicky závisí na nadmořské výšce a kdybychom přidali do datového souboru několik vysokohorských stanic, poklesla by průměrná hodnota – jinak řečeno teplota planety by závisela na výběru poloh měřicích stanic. To se ale při použití teplotní anomálie neděje – Je typické, že pokud je tepota na sněžce o 2 °C nižší než dlouhodobý průměr, je teplota v Praze přibližně o 2 °C nižší také – jinak řečeno teplotní anomále v geograficky blízkých místech bývají podobné. Když bude mít měřicí stanice na Sněžce výpadek, výslednout teplotní anomálii to neovlivní, ale výslednou průměrnou teplotu ano.

O projektu www.faktaoklimatu.cz

“Shromažďujeme data o klimatu a klimatické změně, která poskytují vědecké instituce (ČHMÚ, NASA, Eurostat a jiné) a zpracováváme z nich grafy a infografiky pro další použití,” říkají autoři projektu. Kdo za www.faktaoklimatu.cz stojí? Studenti, doktorandi, akademici nebo IT profesionálové. Sami vyhledali data o teplotě či emisích, našli konkrétní informace v mnohasetstránkových zprávách IPCC (Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu) nebo původních článcích. “Jde to, ale zabere to hodně času. Musíte umět dobře anglicky a musíte si dohledávat spoustu souvislostí. Běžný novinář nebo politik (ani bězný Čech) většinou nemá tolik trpělivosti nebo dostatečnou úroveň angličtiny a tak si data nevyhledá. Rozhodli jsme se proto, že tu práci, kterou jsme s hledáním dat sami měli, ostatním ušetříme – zpracujeme infografiky, dáme odkazy na původní data i naše zpracované datasety na jedno místo a doplníme základní souvislosti. A dáme je k dispozici všem, pro koho budou užitečné. Doufáme, že se postupně tyto informace dostanou ke všem, kterých se změny klimatu týkají. Tedy ke všem.”

odebírejte novinky ze světa
globálního rozvojového vzdělávání

Čas od času Vám pošleme informace týkající se výuky globálních témat. Odběr můžete kdykoli zrušit.


Partneři

© 2019 GET UP AND GOALS!  |  admin |